Ana Sayfa Avrupa AGEB : HALK SAVAŞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR !

AGEB : HALK SAVAŞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR !

Fadime Çakıl ( ROSA ) ve Erol Volkan İldem ( NUBAR ) Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Faşist Türk devletine karşı, her milliyetten Türkiye Halkının özgürlüğü ve kurtuluşu için yeni demokratik devrim ve sosyalizm ve komünizm yolunda 48 yıldan beri Önder Kaypakkaya`nın öğretileri yolunda  kesintisiz devrimci mücadele sürdüren, Komünist Parti TKP/ML`ye bağlı TİKKO Gerilla kuvvetlerinden 2 Halk savaşçısının daha 6 Eylül- 9 Eylül 2020 tarihleri arasında Dersim- Ovacık`ta  toprağa düştükleri haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Faşist devletin her türlü teknik üstünlüğüne ve bin kişilik bir güçle saldırısına karşı, devrimci iradeyle, son nefeslerine kadar karşı koyan ve  direnerek toprağa düşen TKP/ML TİKKO lu Halk savaşçılarının direngen mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyor ve ölümsüzleşen Önder Komünist Nubar (Erol Volkan İldem) ve Rosa (Fadime Çakıl)`ı anıyoruz!

Enternasyonal proletaryanın Türkiye`deki gözüpek direngen mücadeleci evlatları olarak, tarihe kaydedilen NUBAR ve ROSA yoldaşlar; Devrimci safların her türlü kuşatılmışlıkla ablukaya alınmaya çalışıldığı süreçte Halk Savaşı yolunda direnerek her türden yılgınlığa, tasfiyeciliğe karşı da mücadelenin tarihsel sembolleri olarak anılacaklardır.

Halk Savaşçıları Ölümsüzdür !
Fadime Çakıl  ( ROSA ) ve Erol Volkan İldem ( NUBAR ) Yoldaşlar Ölümsüzdür!
Kahrolsun Faşist Diktatörlük!

AGEB ( Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği )

13 Eylül 2020