Ana Sayfa Avrupa AGEB: SİSTEMİN YASAKLARINA KARŞI, İŞBİRLİKÇİ SENDİKALARA İNAT, KIZIL 1 MAYIS...

AGEB: SİSTEMİN YASAKLARINA KARŞI, İŞBİRLİKÇİ SENDİKALARA İNAT, KIZIL 1 MAYIS RUHUYLA MEYDANLARA!

SİSTEMİN YASAKLARINA KARŞI

İŞBİRLİKÇİ SENDİKALARA İNAT

KIZIL 1 MAYIS RUHUYLA MEYDANLARA!

 

Çeşitli milliyetlerden göçmen işçi ve emekçiler;

Egemenler Koronavirüs salgını argümanıyla bir yandan “evde kal” çağrıları yaparken; diğer yandan da işçi ve emekçileri üretim alanlarına hapsedip, sağlıklarını ve yaşamlarını kendi sömürü çarkına kurban edeceğini fiilen bir kez daha ilan etmiştir. Dünyanın hemen her bölgesi, salgın nedeniyle tehlike altındayken, egemenler işçi ve emekçilerin sağlığına yönelik herhangi bir tedbir dahi almadan emek sömürüsüne üst perdeden devam ederek ve ezilenlerin hayatını hiçe sayarak, kendi sınıfsal doğasının barbar, vahşi, yıkıcı ve sömürücü karakterini bir kez daha ispatlamıştır.

Kendi yaşamını idame ettirebilmek için her gün ama her gün emeğini satmak zorunda olan işçiler, yarı zamanlı çalışanlar, işsizler ve en önemlisi de mülteciler, burjuvazi tarafından virüs ve açlık arasında iki yanı da ölümcül bir tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır.  Her ne kadar egemenler birbiri ardına “ekonomik yardım paketleri” açıklasa da, bu paketlerin yine hakim sınıfın çıkarlarını korumak ve kurtarmaya yönelik adımlar olduğu açıktır. Bir taraftan özel sağlık önlemleri alarak kendilerini korumaya almaya çalışan egemenler, diğer taraftan da üretim alanlarında hiçbir önlem almayarak işçi ve emekçilerin hayatlarına kast etmeye devam etmektedir.

Bu süreç bir kez daha en berrak haliyle göstermiştir ki; proletarya, egemen sınıf nezdinde posası çıkarılıncaya kadar ezilecek, sömürülecek bir “yığın” olmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir. Burjuvazi kendi sınıfsal çıkarlarını ve varlığını korumak için bundan sonraki süreçte de “yığınların” sömürüsünü daha da arttırarak devam ettirecektir.

Elbette proletarya önderliğinde tüm ezilen emekçilerin “açlık veya virüs” arasındaki ölüm tercihine karşılık, kendilerini bu ölümcül tercihi yapmak zorunda bırakan egemenlere karşı;  tüm sınıf kinini kuşanıp sömürü çarklarını parçalamak ve bu barbar sınıfı yok oluş uçurumuna sürüklemek gibi tarihsel bir misyonu bulunmaktadır. Ve bunu gerçekleştirmek proletarya ve ezilen kesimler için bugün, dünden çok daha elzemdir. Burjuvazinin sunduğu tüm ölüm seçeneklerine karşılık; yaşam anlamına gelen “sınıf mücadelesini yükseltmek” bugün zorunluluğunu daha çok hissettirmektedir.

İşçiler, emekçiler ve tüm ezilenler;

İşte tam da bu koşullarda işçi sınıfın birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı karşılamaktayız. Yanına yedeklediği sarı sendikalarla birlikte emperyalist-kapitalist sistem, pandemi bahanesi ile devrimci ve komünistler başta olmak üzere, tüm emekçileri kan ve can pahasına kazanılmış haklarına saldırırken, bir taraftan da bu mücadele mevzilerini kendi tahakkümü altında tutmaya çalışmaktadır. Bugün bizler bir taraftan pandemi ile mücadele ederken bir taraftan da sınıf düşmanlarımızı yenilgiye mahkum etmek için var gücümüzle mücadele hatlarını tutacağız. İşçi sınıfının ve emekçilerin hali hazırda doldurmaya devam ettiği üretim alanlarından, devrimcilerin sistem tarafından koparılıp atılmaya çalışıldığı sokaklara, meydanlara kadar tüm mücadele alanlarında var olmayı sürdüreceğiz ve sınıf mücadelesini yükselterek bu alanları egemen sınıflar için cehenneme çevirmeye devam edeceğiz.

Yıllardır işçi ve emekçiler kavga sloganlarını haykırarak 1 Mayıs meydanlarını mücadele coşkusu ve sınıf kiniyle doldurmuştur. Bugün egemenler, pandemi krizini bir fırsata çevirerek, sokaklarda kendisine karşı hiçbir ses yükselmemesi için kullanmaya çalışmaktadır. Bizler için anın devrimci görevleri; hakim sınıfa ve onların borazancılığına soyunan sarı sendikalara rağmen, karşılayacağımız 1 Mayıs’ı bir yandan pandemi önlemleri alarak diğer yandan da kavga sloganlarımızla meydanlarda ve sokaklarda karşılamak olacaktır. İşçi ve emekçiler için sınıf mücadelesi hiçbir durak tanımaksızın, mücadelenin en önemli mevzilerinden olan sokaklarda ve yaşamın ve sınıf düşmanlarının olduğu her alanda yükselmeye devam edecektir.

Pandeminin Sorumlusu Emperyalist-Kapitalist Sistemdir! 

Emperyalist-Kapitalist Sisteme Karşı 1 Mayıs’ta Alanlara, Mücadeleyi Yükseltmeye! 

Şan Olsun Proletaryanın Kavga Günü 1 Mayısa!  

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi! 

Sermayeye Değil Emekçiye Bütçe!

Herkese Eşit Ve Ücretsiz Sağlık Hizmeti!

Silaha Değil Sağlığa Bütçe!

Herkese İş Güvencesi Herkese Ücretli İzin!

Mültecilerin Talepleri Kabul Edilsin Mülteci Kampları Kapatılsın!

İşbirlikçi Sendikalara Karşı Sınıf Perspektifli Sendikaları Yaratalım!

AGEB (Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği) Nisan 2020

AGEB 1 MAYIS Bildirisi – Pdf 

AGEB Almanca 1 Mayıs (1)