Ana Sayfa Avrupa Almanya`da Faşist “Ülkücü hareketin” yasaklanması yasa tasarısı kabul edildi

Almanya`da Faşist “Ülkücü hareketin” yasaklanması yasa tasarısı kabul edildi

AHM Avrupa: Almanya Federal Parlamentosunda Faşist “Ülkücü hareketin” yasaklanmasını ön gören yasa tasarısı kabul edildi

Fransız hükümetinin halk içerisinde “bozkurtlar” olarakta bilinen ülkücü faşistlerin faaliyet ve çalışmalarını yasal düzemleme ile yasaklama kararından sonra Almanya Federal Parlamentosunda benzer nitelikte girişimin ilk adımını attı.

Fransız hükümeti faşist ülkücü hareketin fiili bir dizi şiddet eyleminden hareketle yasaklanmasını, “bozkurtcu” faşist içerikte söylem, propaganda ve etkinlikleri yasaklayan yasa oluşturmasının ardından Almanya’da federal parlamentoda hükümeti oluşturan CDU/CSU (Hristiyan Birlik Partileri) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile birlikte muhalefet de bulunan Yeşiller Partisi ve Hür Demokratlar Partisi (FDP)`nin ülkücü faşist hareketin yasaklanmasının yasal olarak önünü açan ortak yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Federal Parlamentoda bulunan Die Linke (Sol Parti) ise ayrıca bir fiil ülkücü faşist bazı kurum ve derneklere ilişkin radikal önlemlerinin alınmasını içeren bir yasa tasarısı sundu. Federal Parlamentoda ana muhalefet olan ırkçı parti AFD (Almanya için Alternatif) ise ülkücü hareketin yasaklanmasını içeren başka bir tasarı sundu. Üç tasarının parlamentodaki tartışma süresinden sonra CDU/CSU, SPD, Yeşiller Partisi ve FDP`nin ortak yasa tasarısı kabul edildi.

“Milliyetçiliğe ve ırkçılığa meydan okuyoruz – Ülkücü Hareket’in etkisini püskürtmeliyiz” başlığı ile sunulan yasa tasarısının iddialı başlığının pratik uygulamalarının içeriği henüz net olmadığı ve fiilen hangi kurum ve derneklerin, yada grup oluşumlarının yasaklanabileceğinin henüz netleşmiş değildir.

Federal parlamento da onaylanan yasa tasarısında ana başlıklar halinde 6 Madde su şekilde sıralanmıştır.

– Ülkücülerin Avrupa’daki etkisini geri püskürtmek amacıyla bütün tedbirlerin alınması.
– Ülkücü Hareket’in özellikle Almanya’da sürekli olarak izlenilmesi ve bu gruplara karşı hukuk devleti çerçevesinde kararlı biçimde mücadele edilmesi.
– Ülkücü Hareket’in dernek ve organizasyonlarının yasaklanması ve Alman Anayasası’nın değerlerine, insanlık onuruna ve halklar arası diyaloğa karşı her türlü faaliyetine karşı hukuk devleti olarak istikrarlı biçimde mücadele edilmesi.
– Ülkücü Hareket’in hedef ve yöntemlerine dair aydınlatılma amaçlı yayınların artırılması ve bu yayınların süreklilik arz etmesi.
– Ülkücü Hareket’in internette yaydığı ajitasyona karşı hukuk devleti çerçevesinde istikrarlı biçimde mücadele edilmesi.
– Almanya, Avrupa ve Türkiye’de Ülkücülerin tehdit ettiği kişi ve gruplarla dayanışma gösterilmesi ve bunların en iyi şekilde desteklenmeli.

Almanya`da 70`lerden günümüze kadar Türk-Islam sentezi içerisinde Pantürkizm ve Turanizme dayanan faşist ideolojisi ile faaliyetlerini sürdüren ülkücü faşistler devrimci, demokratik birey ve kurumlara dönük, yine Ermeni milliyetine mensup ilerici, demokrat kesimlere, kürt kurumlarına ve halkına dönük saldırılar ve suikastların uygulayıcısı bir paramiliter faşist yapılanma olarak çalışmıştır. Türkiye`de faşist MHP (Milliyetçi Hareket Partisinin) `nin paramiliter faşist çete örgütlenmesi olarak bilinen bu yapı Avrupa`da ise yine bu yönlü örgütlenmiştir. Faşist Türk Devletinin 60`lı yılların ilk çeyreğinde geliştirdiği antikomünist stratejinin sokak ayağını oluşturan “ülkücü hareket”in pantürkist, turanist faşist ideoloji temelinde Türk ulusunun öncülüğünde Balkanlardan – Cin´e kadar uzanan bir coğrafyada büyük bir türk devleti kurmak, Türk “irk teorileri” ile geliştirdikleri ve antisemitist içeriğide bulunan bu ideolojinin hedefinde faşizme dayalı bir devlet sistemi oluşturmak bulunmaktadır. Almanya`da yaklaşık 11 bin üyesi bulunan ülkücü faşistler, çatı dernekleri statüsü taşıyan ve AKP, MHP ile de ilişkileriyle bilinen Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) ve Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB) içerisinde örgütleniyor, çeşitli çalışma ve etkinliklerini gerçekleştiriyor.