Ana Sayfa AGEB Avusturya/Neunkirchen; İsçi Gençlik Kültür Merkezi 16.Genel Kurulu başarıyla gerçekleştirildi.

Avusturya/Neunkirchen; İsçi Gençlik Kültür Merkezi 16.Genel Kurulu başarıyla gerçekleştirildi.

İsçi Gençlik Kültür Merkezi 16.Genel Kurulu başarıyla gerçekleştirildi.

Avusturya Türkiyeli İsçi ve Gençlik Federasyonu`nu üyesi olarak çalışmalarını 15 yıldan uzun bir süredir kesintisiz sürdüren İsçi Gençlik Kültür Merkezi 3 Ekim günü 16.Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Aşağı Avusturya’nın Neunkirchen bölgesinde çalışmalarını sürdüren İGKM`nin genel kuruluda bu bölgede gerçekleşti. Açılış konuşmasında Emperyalist-kapitalist sisteme karşı Dünya’daki ayaklanmalara, protestolara ve çeşitli mücadelelere vurgu yapıldı. Yine bu bağlamda faşist türk devletinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucunda ölümsüzleşen Halk Savaşçıları Nubar (Erol Volkan İldem) ve Rosa (Fadime Çakıl) sahsında tüm devrim ve demokrasi mücadelesi şehitleri adına bir saygı durusu gerçekleştirildi.  İsçi Gençlik Kültür Merkezi 15.Dönem Yönetim Kurulu tarafından yapılan üye yoklamasının akabinde seçilen Divan’nın gündem maddelerini oylamasından sonra, üye yoklaması gerçekleştirildi. Corona sürecinin engel ve zorluklarının devam ettiği bu süreç aynı zamanda Neunkirchen bölgesinde de Covid 19 Pandemisinin yayılmasının güçlenmiş olmasıyla etkisini göstermiş. Bu bağlamda 5 üyenin Corona virüs`e yakalanmalarından kaynaklı genel kurula Online video Konferans yöntemi ile katılma talepleri ise genel kurul iradesi ile kabul edilip, video görüşme yöntemiyle 5 üyenin katıldığı 16.Genel Kurulu üye çoğunluğu ile başlatılabilmiştir. Açılış konuşmasının ardından Denetim kurulunun raporu sunuldu. Kısmi tartısma ve düşünce aktarımlarının dışında denetim kurulunun raporu oy çoğunluğu ile onaylandı. Devamında IGKM faaliyet raporunun 15.Yönetim Kurulu tarafından kitleye sunumu, okunması yapıldı. Faaliyet raporu etrafında yapılan değerlendirmelerde örgütlenme, kurumsal yönelim ve bölgenin sorunlarına dair önemli tartışmaların yaşandığı bu bölüm 1 ret oyuna karşın oy çoğunluğu ile onaylandı.

Bu bölümden sonra 16.Genel Kurulu ziyaret eden Neunkirchen Belediye Başkan yardımcısı ve yeşiller partisi üyesi Johann Gansterer kitleye dönük bir selamlama ve başarı dilekleri içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Siyasi Raporun gecen dönem Yönetim Kurulu tarafından okunmasının gerçekleşmesinden sonra özellikle Dünya`daki siyasal gelişmeler, sistemin krizi ve işçi-emekçileri bekleyen ekonomik, siyasal saldırılar, hak gaspları ve buna dönük bölgede nasıl bir çalışma süreci içerisine girilebileceğine dair oldukça yoğun tartışmalar ve değerlendirmeler gerçekleştirildi. Tartışma bölümünün akabinde Yeşiller Partisi Avusturya parlamentosu Milletvekili Süleyman Zorba davet edildiği genel kurula çeşitli sebeplerden kaynaklı katılamadı, bunun yerine ise video görüşme bağlantısı ile genel kurula dönük bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının içerisinde önümüzdeki dönemde ırkçı ve ayrımcı gelişmelere karşın daha fazla bir araya gelinmesi gerektiğine değinen Süleyman Zorba, İsçi Gençlik Kültür Merkezinin önemli bir siyasal kurum olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı. Yine Genel Kurula konuşmacı olarak davet edilen KOMintern sendikal inisiyatifi yönetim kurulu üyesi ve isçi temsilcisi olan Selma Schacht kitleye dönük bir konuşma gerçekleştirdi. İsçi sınıfı içerisinde son gelişmelere değinen Schacht, göçmen isçi ve emekçilerin, devrimci ve demokratik güçlerinin bilinçli isçiler olarak ortak mücadele hamleleri geliştirmesi gerektiğine dair vurgularda bulundu.  Yine konuşmacı olarak davet edilen Avusturya Türkiyeli İsçi ve Gençlik Federasyonu Başkanı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında kurumlarımızın, derneklerimizin zor süreçlerde örgüt bilinci, doğru siyaset ve ideolojik anlayış etrafında kenetlenmesi gerektiğini ifade eden ATIGF Başkanı, İGKM`nin onur üyeleri Ali Demir ve Bülent Arslan’ı anarak konuşmasını sürdürdü. Özellikle kitlelerin birliği, devrimcilerin birliği ve birlik anlayışına dair yaklaşımını ifade eden ATIGF Başkanı, geçmiş dönemdeki tasfiyeci, antidemokratik ve sivil toplumcu anlayışın olumsuz bir dizi yansıması ve izlerine karşı mücadele etmeyi, doğru siyaset ve ideolojik anlayış içerisinde herkesin daha fazla çalışma yürütmesi gerektiğinin çağrısını yaparak konuşmasını sonlandırdı.

Bu bölümden sonra ise Mali Raporun sunumu gerçekleşti ve oy birliği ile onaylanan Mali raporun ardından geçmiş yönetim kuruluna ve mali sorumlu arkadaşa ilişkin üyeler tarafından takdirler geldi. Özellikle pandemi süreci içerisinde mali düzeyde bir borçlanma içerisine girilmemiş olması ve var olan durumun korunmasını üyeler ve katılımcılar takdir ettiler. Yeni Yönetim organlarının seçiminde ise olumlu anlamda gerçeklesen kurumsal tartışma ve nitelikler tartışmasının sonucunda 7 Yönetim Kurulu üyesi ve 3 Denetim kurulu üyesi 16.Dönem için seçildiler. 16.IGKM Genel Kurulu 1986 yılında Halk Savaşında şehit düsen Ali Demir`e ve Avusturya`da yaşamını kaybeden Bülent Arslan`a atfedilerek sonlandırıldı.