1 Ağustos , Cumartesi, 2020

Armenak Kardeşliğimizdir – İbrahim Dino

Tarih yazılır, içinde sultanlar, prensler, ulemanın ileri gelenleri, yenilmez komutanlar, toplumun seçkin ayrıcalıkları vardır.Sarayın kapıları açılır, arsız bir şatafat, sofradan taşan çılgın bir bolluk,...

TC’nin Bölge Politikasında İki Kurucu Kavram: Yayılmacılık ve Müslüman Kardeşler

TC’nin, kuruluşundan itibaren görünür de statükonun korunması biçiminde, bir bölge politikası benimsediği söylenebilir. “Yurtta sulh cihanda sulh” cümlesi, bu politikanın özeti olarak gösterilir. Fakat...

KUZEY IŞIĞI: ARMENAK – Ragıp Zarakolu

Orhan Bakır’ın yaşamını konu alan, Alnında Kılıç Yarası/Armenak adlı Nurcan Yıldırım tarafından hazırlanan belgesel film Stockholm’de ilgiyle izlendi. Salon dolu olduğu için, ayakta izleyenler...

Lübnan’daki halk isyanının arka planı – Faik Bulut

Lübnan’da üç aydır süren yığınsal kalkışmayı sadece psikolojik sebeplerle izah etmek yetmiyor. Mesela Suriyeli yazar Yezin Zerriq, şimdiki halk ayaklanmasının sebeplerinden biri olarak oligarşi...

HASAN AKSU: ASLA ZALİMİN YANINDA YER ALMA!

ASLA ZALİMİN YANINDA YER ALMA! Hasan Aksu  10-01-2020 Irak işgaliyle başlatılan, Afganistan’da devam eden, Libya ile genişleyen, Suriye’nin işgaliyle Ortadoğu’ya zulüm ve katliam getiren Amerikan emperyalizminin...

19-22 Aralık Hapishaneler Direnişi Devrimci İradenin Zaferidir!

19 Aralık 2000’de 22 hapishanede aynı anda “hayata dönüş” adı altında, koğuş tipi hapishaneden, tecrit ve tretman esaslı F tipine geçişi sağlamak için faşist...

DÜN ARMENAK BAKIR, SAKİNE CANSIZ`IN MEZARI, BUGÜN SEYİT RIZA`NIN HEYKELİ- Hasan AKSU

Ne yazık ki, yaşadığımız coğrafyamızda insanlık büyük acılar, katliam ve soykırımlar yaşamıştır. Bugün hala bu şoven- ırkçı soykırım provaları faşist diktatörlüğün kalemşörları tarafından çok...

Dünü ve Bugünüyle Göç Üzerine

“Ekonomik, toplumsal veya siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhacaret.” Bu...

Bir halk diplomasisi örneği: TMMOB Enerji Konferansı – Faik Bulut

Bir halk diplomasisi örneği: TMMOB Enerji Konferansı Enerji vesilesiyle ABD, Çin, Rusya, AB, Japonya, Hindistan, Ortadoğu ülkeleri, Türkiye gibi küresel ve bölgesel güçlerin gidişatları da...

Ayaklanmalar Yüzyılı: Dipten Gelen Dalga Kabarıyor

Kapitalizmin tarihi ekonomik krizler ve sömürüye karşı ayaklanmalarla doludur. İnsanın insan tarafından sömürüsünün yeni bir boyut kazandığı, ezen sınıflarla ezilen sınıflar arasındaki uçurumun azami...

Tarihsel Bellek

Köşe Yazıları