Ana Sayfa Dünya Dünyada 152 milyon çocuk işçi ucuz işgücü olarak sömürülüyor

Dünyada 152 milyon çocuk işçi ucuz işgücü olarak sömürülüyor

Emperyalist-Kapitalist sömürücü barbar sistemde yoksulluğa mahkum edilmiş ülkelerde, emekçi sınıfların çocukları ucuz işgücü olarak çalışmakta. Tarihin her aşamasında görülen çocuk işçiliği önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Kapitalizmin ortaya çıkışı ile birlikte başlayan pazar için üretim yarışı, daha fazla üretim ve daha fazla kazanma hırsı, üretimde güvencesiz, örgütsüz ve düşük ücretle çalışacak iş gücü arayışı ile birleşince Çocuk Emeği Sömürüsü çağımızın önemli bir sorunu olarak devam etmektedir.
Dünyada 152 milyon çocuk ailelerine katkı sunabilmek için küçük yaşlarda çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Çocuk işçilerin yaklaşık yarısı tehlikeli koşullarda ve emekleri istismar edilerek  ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor.
   

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü bağlamında dün Köln’de yapılan açıklamaya göre, dünya üzerinde her 10 çocuktan biri çalışıyor. Afrika ve Asya kıtalarında bu oran daha da yüksek.

5-17 yaş grubundaki 154 milyon çocuk, işçi olarak çalışıyor. 75 milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışıyor. 95 milyonunu erkek çocuklar, 64 milyonunu ise kız çocukları oluşturuyor. Çocuk işçilerin yüzde 72’si tarım, yüzde 16’sı hizmet sektörü, yüzde 12’si ise sanayide çalıştırılıyor.

Dünya genelinde yaşanan iş cinayetlerinde her yıl ortalama 10 bin – 12 bin arası çocuk hayatını kaybediyor.

Çocuk emeği sömürüsünün en temel sebebi olan azami kar sağlama amacıdır bu aynı zamanda kapitalist sömürü sisteminin varoluş ve devam etme sebeplerinden biridir. Bu nedenle çocuk emeği sömürüsünü ve tüm sömürüyü ortadan kaldırmak, Çocuklar İçin Sömürüsüz Bir Dünya Yaratmak, bir bütün kapitalist emperyalist sistemin ortadan kaldırılmasıyla ve yerine proletarya iktidarı altında sosyalizmin kurulmasıyla ancak mümkün hale gelebilir.