Ana Sayfa Avrupa İnnsbruck’da Bir Kadın daha eksilmesin Mitingi yapıldı!

İnnsbruck’da Bir Kadın daha eksilmesin Mitingi yapıldı!

 Bir kadın daha eksilmesin! Şiddete dur de!

08 Mayıs Cuma günü  İnnsbruck şehrinde kadın kurumlarıyla bir miting gerçekleşti.

Almanya da 1 Mayıs günü eski eşi tarafından çocukları ile birlikte yakılarak katledilmek istenen Meryem ve daha nice katledilen, tacize-tecavüze uğrayan kadınların sesi olmak için İnnsbruck sehrinde Kadınlar seslerini şidete karşı yükseltiler.

Avrupa demokratik kadın hareketin çağrısıyla bir araya gelen, Demokratik Kadın Örgütlerinin oluşturduğu Demokratik Kadın Platformunun bölgemizde ve dünyanın neresinde olursa olsun, kadına yönelen şiddete dur demek ve şideti teşhir için miting örgütledi. Platform üyesi olan Avrupa demokratik kadın hareketi, Mor kızıl kollekftif, Alevi kadınlar Birliği, MKK (Mor Kızıl Kolektiv) de içersinde çalışma yürütüğü AEP (Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft) ayrıca Kürt halk evi-Amara, sosyalist kadınlar birliği, Yerli anti-faşist Gençlerin ve kadınların katılımıyla 50 yi aşkın bir kitle Corona-19 sürecin de Kadına yönelen siddeti teşhir etti ve kınadı

Mitingde platform adına kısa bir açılış konuşması yapan arkadaş, öncelikle devrim mücadelesinin sanat cephesinde ölümsüzlüğe uğurlanan Helin Bölek, yine adil yargılanma istemiyle ölüm orucunda ölümsüzleşen Mustafa Koçak ve Grup Yorum üzerinde ki baskıları, ve grup yorumun özgürce konser yapma ve organize olma, tutuklu üyelerin serbest bırakılması için ölüm orucun da ölümsüzleşen ibrahim Gökçeğin anıları önünde saygıyla eğildiklerine vurgu yaptı.

Ayrıca dünyanın her yerinde devlet ve erkek egemen sistemin katletiği kadınları burda saygıyla andıklarını söyledi. Dün kadının canını yakan şiddetin boyutlarının bu gün pandemi ile daha da artmıştır. Avrupa da son zamanlarda peş peşe kadınların katledildiklerini, ağır yaralandıklarını, ve şiddetin evlerde herkese yansıdığını, çocuklar anneleriyle birlikte şiddete maruz kaldıklarını, yüzlerce kadının katledildiğini, binlerce ağır yaralıların olduğunu söyledi.

Patriyakal erkek egemen anlayışı tarafından katledilen kadınları anıyor, bir daha kadınların katledilmemesi için sesimizin daha gür çıkması zorunlu ve gereklidir vurgusu yaptı.

Kadınlar çok öldük, ölüm yoruldu, yüreğimizin düştüğü toprak yoruldu, utandı. Fakat bizleri katleden sistem erkek egemen anlayış utanmadı, usanmadı, diyerek bütün dünyada devrim demokrasi, özgürlük uğruna toprağa verdiklerimiz ve erkek egemen tarafından katledilen kadınlar için bir dakika saygı duruşuna çağırdı.

8 Mayıs NS Faşizmin de kurtuluş günü olması vesilesiyle digital bildiri sunuldu.

8 Mayıs 1945 ‘ te Hitler faşizminin Stalin önderliğindeki Kızıl Ordu tarafından yenilip Berlin burçlarına kızıl bayrakların çekilişinin 75.Yılı ile ilgili diğital bildiri okundu. Faşizm lanetlenirken, yitirilen insanlar(Partizanlara) anıldı. Faşizme karşı mücadeleyi büyütme çağrıları yapıldı.

Ardında platform tarafından hazırlanan Almanca ses kaydı sürekli dinletildi.

Ardından Türkçe ve Almanca yapılan konuşmalarda, “Patriayakal sistemden kaynaklanan ve toplumsal bir sorun olan kadına yönelik her türlü şiddet ve kadın katliamlarını, özsavunmamız olan örgütlü güçlerimizi büyüterek sona erdirebiliriz.” denildi. “Kadın katliamının ne dini, ne milliyeti, ne de ırkı var, kadın katili erk’ek ve onu koruyan, meşrulaştıran devlet olduğu vurgulanan konuşmalarda son süreçte pandemi dolayısıyla evlere sokağa çıkma yasağı yüzünden evlerde ki kadın ve çocuklara yönelik şiddetin hızla arttığı vurgulandı.  Kadına yönelik şiddete, kadın katliamlarına, bizim adımıza verilen kararlara HAYlR diye haykırıyoruz” denildi.

Grup yorumdan müziklerle Mitinge devam edildi.

Bir kadın daha eksilmeyeceğiz!

Erkek Adelet değil, gerçek adelet

Kadına yönelen şiddet politiktir!

Susmuyoruz,kormuyoruz, ittiat etmiyoruz, haykırıyoruz, hesap soracağız!

Kadınlar birleşin, örgütlenin!

Mor-Kızıl Kollektif

 

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.