Ana Sayfa AGEB Nürnberg`de TKP/ML davası tutsaklarıyla dayanışma Mitingine çağrı

Nürnberg`de TKP/ML davası tutsaklarıyla dayanışma Mitingine çağrı

Nürnberg Demokratik Kamuoyuna, Basına ve Medya Kuruluşlarına;

İlerici, demokrat, devrimci kurum ve kişilere;

Nisan 2015’de Alman devleti tarafından gerçekleştirilen operasyonla TKP/ML yöneticisi ve üyeleri olmak suçlamasıyla 11 devrimci ve komünist tutuklandı. Alman devleti ile Türk devletinin kirli pazarlıkları sonucu olarak tutuklanan 10 komünist ve devrimci 5 yıldır Münih`te OLG Mahkemesinde yargılanmaktadır. Dava artık son aşamaya gelmiştir. Federal Savcılık son mütalasını okumuş devrimci ve komünistlere 3 yıl 6 ay ile 6 yıl 9 ay arasında değişen cezalar talep etmiştir.

Alman devleti 8 yılı aşkın bir zamandır sürdürdüğü takibat ve davada; Takip ve delil oluşturma süreci boyunca “terör örgütü kapsamına” sokacak hiçbir delil edinememiştir. “Terör” kapsamı içine alınan faaliyetlerin hepsi yıllardır Avrupa’da gerçekleşen meşru faaliyetlerdir. 129/a-b maddelerine dayanarak TKP/ML’nin Türkiye’deki faaliyetleri tek dayanak noktası olmuştur. Mahkeme süreci boyunca gerek tanıklar, gerek sanıklar gerek mahkemenin atadığı bilirkişiler tarafından TKP/ML’nin faaliyetlerinin politik muhtevası, komünist niteliği ve çalışmaları adeta teyit edilmiştir. Bu eksende yargılamalar başından itibaren “KOMÜNİST FİKRİN VE DEVRİMCİ FAALİYETİN YARGILANMASINI” içermektedir. Federal savcılığın İleri sürdüğü kanıtlar, deliller ve iddiaların hepsi egemen sömürücü kapitalist sınıfların “komünizmin ve devrimci düşüncelerin ve faaliyetlerin” yargılanmasına yönelik anti -komünist reflexidir.

Davada gelinen son aşamaya ve sürece dair; 19 Haziran Cuma günü Saat 18. 00 de Jakobsplatz / Nürnberg`de TKP/ML davası hakkında bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirilecektir.

Münih`te görülmekte olan TKP/ML davasında yargılamaya tabi tutulan Dr. Banu Büyükavcı ve Dr. Sinan Aydın ile davanın Avukatları Avukat Manfred Hörner ve Avukat Yunus Ziyal`ın katılacağı basın açıklaması ve Mitinge tüm duyarlı insanları, Nürnberg ve çevresinde yaşayan tüm ilerici, devrimci, demokrat, anti-faşist kurum ve kişileri katılmaya çağırıyoruz.

Ayrıca 29 Haziran Pazartesi günü saat 12.00’de mahkeme önünde de komünist ve devrimcilerle dayanışmak ve açılan davayı protesto etmek için bir miting gerçekleştirelecektir.

Tüm duyarlı kamuoyunu komünistleri ve devrimcileri sahiplenmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Alman devletinin baskı ve saldırganlığına karşı tutum ve tavır alarak protesto etmek ve TKP/ML davasında yargılanmak istenen devrimci Tutsaklarla dayanışmak için;

 

19 Haziran Cuma günü Saat 18.00 `de Jakobsplatz / Nürnberg`de buluşuyoruz !

29 Haziran Pazartesi, Saat 12.00’de Münih mahkemesinin önünde buluşuyoruz!

 

* Münih TKP/ML davası tutsaklarıyla Dayanışma İnisiyatifi Nürnberg

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği ( AGEB )

Mor- Kızıl Kolektif

Partizan Nürnberg