Ana Sayfa Avrupa Viyana’da Faşist Saldırıya Karşı ATİGF’den Çağrı

Viyana’da Faşist Saldırıya Karşı ATİGF’den Çağrı

23-25 Haziran tarihleri arasında Viyana’da bulunan ve bir çok devrimci-demokrat ve göçmen kurumunda ikamet ettiği EKH binasının önünde Türkçü-faşist grupların düzenlediği saldırılara yönelik açıklama yapan ATİGF, tüm devrimci, demokrat ve ilerici kurum ve kişileri anti-faşist mücadeleyi sokaklara taşımak ve büyütmek üzere çağrıda bulundu.

Yaptığı açıklamada Avusturya devleti ve polisinin antifaşistleri kriminalleştirme çabasına da dikkat çeken ATİGF; faşist saldırılarda polisin aslında ister yerli (Avusturyalı) isterse de göçmen faşistlere alan açtığını, yapılanları görmezden geldiğini belirterek bu bağlamda resmi mercilerden değil kendi meşruluğundan güç alarak mücadelenin daha da büyütülmesi gerektiğinin tekrardan altını çizdi.

ATİGF’in açıklamasını aşağıda olduğu gibi paylaşıyoruz:

Irkçı Faşist Saldırılara Karşı  Antifaşist Mücadeleyi Geliştir!

Faşist Türk devletinin beslemesi ırkçı faşist çeteler Viyana’da içerisinde Federasyonumuz ATİGF, VTİD ve DİDF’in de bulunduğu EKH binasına saldırarak tahrip etmeye ve içerde bulunan kitleyi linç etmeyi amaçlayan bir saldırı gerçekleştirmeye çalışmıştır. Avrupa Kadın Dayanışması’nın Dünya`da ve Avrupa`da kadın katliamları ve kadına yönelik ataerkil, erkek egemen politikaları ve uygulamaları gündeme getirdiği ve bu vesile ile de faşist Türk devletinin Kobane’de üç yurtsever kadını hava saldırısıyla katletmesini de  protesto eden eylemlerine karşı taciz ve saldırılarda bulunan bu güruh dün kalabalık bir şekilde 10. Viyana’da toplanarak antifaşist kurumlara bir saldırı gerçekleştirdi. 24 Haziran`dan sonraki iki gün içerisinde ise, faşist güruhlar halinde hedefli bir saldırı ile anti-faşist kurumlar, anti-emperyalist ve göçmen kurumlarını linç etme hedefiyle EKH binasına akşam saatlerinde çeşitli şekillerde (Bıçak, Satır ve bu gibi) hazırlanılarak bir saldırı gerçekleşmiştir.

Bu saldırılar T.C Konsoloslukları, MHP, ATİB… vb. grupların zemin örgütlemesiyle gerçekleşmektedir. Bu çeteler Türk devletinin yurt dışındaki paravan sivil faşist uzantılarıdır. Bu güruh tüm Avrupa’da geçmişten bu yana mücadele yürüten Türkiye/T.Kürdistanlı devrimci ve yurtseverlere karşı kullanılmaktadır. Geçmişte onlarca cinayet ve saldırı gerçekleştiren bu ve benzeri güruhlar tekrardan sahneye çıkarılmıştır. Viyana özgülünde yaşanan bu saldırı tesadüfi bir durum değildir, bilinçli olarak planlanmış bir saldırının sonuçları olduğu açıktır.  Bu saldırılara karşı tüm anti-faşist güçleri seslerini yükseltmeye ve tavır almaya çağırıyoruz. Faşistlere sokakta gereken cevap verilmezse, sokaklarda anti-faşist duruş ve temel haklar için mücadele edilmezse bu güruh daha ileri giderek saldırılarını yoğunlaştıracaktır. Tüm anti-faşistler bu durumun bilincinde olmalı buna göre konumlanmalıdır.  Kuruluşundan bugüne anti-faşist ve anti-emperyalist mücadele çizgisinden ve kimliğinden ödün vermeden ırkçılığa, faşizme ve her türden gericiliğe karşı gücünü işçi ve emekçilerin haklı davasından alan federasyonumuz bu saldırılara karşı mücadeleyi yükselterek cevap verecektir.  Tarih, ırkçı faşist tırmanışa karşı devrimci demokratik güçlerin tüm alanlarda mücadeleyi yükseltmekle görevli olduğunu defalarca ispatlamıştır. Bugünde tüm anti-faşist yerli ve göçmenlerin ortak mücadeleyi omuz omuza sürdürmek için bir araya gelerek anti-faşist mücadeleyi omuzlaması gerekmektedir.

Faşist saldırıların mücadele azmimizi ve faşizme karşı olan kinimizi bilemekten öteye bir anlamı yoktur. Bu tarz saldırılara gereken yanıtı her alanda mücadeleyi geliştirerek vereceğimizden/verileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Herşeyden önce antifaşist hareketin kriminalize edilmeye çalışılması zaten Avusturya devletinin tavrını ortaya koyarken, Avusturya polisinin pratiksel uygulamaları ve ister yerli isterse göçmen faşist güruhların saldırılarında onları göz ardı eden/ görmezden gelen tavrı bu noktada devletten ve resmi mercilerden zaten yaşam hakkı ve fikir hürriyeti konusunda bir garanti alınamayacağının ispatı niteliğindedir. Bizler, anti-faşistler olarak kendimizi savunacağız, örgütlenme hakkımızın gaspına ve sokakların faşist çetelerle doldurularak kapatılmasına hiçbir şekilde müsemma göstermeyeceğiz. Bu ve benzeri saldırılar, bu faşist güruhun göçmen işçi ve emekçilerin ilerici örgütlenmelerinden ne denli rahatsız olduklarını da göstermektedir. O halde onların rahatsızlıklarını büyütelim, sokakları faşizme bırakmayalım. ATİGF olarak, bu faşist saldırılara karşı sesiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Tüm üye ve taraftarlarımızı, dernek ve kurumlarımızı faşist saldırılara karşı hak ettiği yanıtı vermek için tepki vermeye çağırıyoruz. Bu anlamda, saldırılar karşısında güçlü bir karşı duruş örgütlemek için tüm duyarlı kamuoyunu, demokrat, ilerici-devrimci kurumları ortak tavır geliştirmeye çağırıyoruz.

Anti-faşist mücadele engellenemez! Meşrudur ve savunacağız!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

Hep birlikte faşizme karşı sokağa, anti-faşist mücadeleyi yükseltmeye !

Avusturya Türkiyeli İşçi ve Gençlik Federasyonu

ATİGF – Irkçı Faşist Saldırılara Karşı Antifaşist Mücadeleyi Geliştir!